سخن روز /
جدول اطلاعات مدیران ستادی

پست الکترونیک

فاکس


سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

88893982

88902341


مشاور مدیر عامل و مدیر کل دفتر حوزه مدیر عامل


1

 

88900321


عضو هیئت مدیره

رضا رحیمی

2

 

88900321


عضو هیئت مدیره

عباس علی آبادی

3

 

88803911


معاونت امور بازرگانی

علی برابری

4

 

88909029


مدیر کل دفتر بازرگانی محصولات کشاورزی

مرتضی معتمد

5

Shahin.rostampoor@gmail.com

88903518


مدیر کل دفتر برنامه ریزی و منابع اعتباری

محسن ماموریان

6

Sgaa115411542@gmail.com

88900372


معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

علی کمالی

7

 

88906072


مدیر کل امور اداری

محمد رضا جونقی

8

Mbarati200@gmail.com

 


ذیحساب ومدیر کل امور مالی  

مهدی براتی

9

b.jahanpanah@gmail.com

88905409


مدیرکل دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونیها و تشکلها

بیژن جهان پناه

10

 

88383069


معاون توسعه تعاونی ها، تشکلها و نظام های بهره برداری

عبدالرضا مسلمی

11

Adltalab47@gmail.com

88383069


مدیرکل دفتر صنوف و تشکل های مردم نهاد

مسعود عدل طلب

12


 

Nezamhaye-bahrebardari@corc.ir

88883981


مدیر کل دفتر نظام های بهره برداری

نادر علیزاده

14

k-seyyedi@yahoo.com

88806551


مدیر کل دفترحسابرسی تعاونی ها و تشکل های کشاورزی

سید عباس سیدی

15

Ad archive@corc.ir

88925222


مدیر کل حقوقی

احمد احمدی طالشیان

16

Ali.khosravi.mail@gmail.com

88907689


مدیر کل دفتر پایش، توسعه بازارهای ذاخلی


17

 

88806550


معاون روابط عمومی و امور بین الملل

علی اصغر شاه حسینی

18

 

88901012


مدیر کل دفتر تجهیز و توسعه زیر ساختها و سرمایه گذاری

غلامرضا میرزا حسینی

19

javidjeb@yahoo.com

88901317


مدیر کل دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی تعاونیها

محرمعلی جبرئیلی

20

Eteraf2001@yahoo.com

88900348


معاون بازرسی و ارزیابی عملکرد

مهرداد آموزگار

21

 

 


مدیر کل حراست

رضا رسولیان

22

 

 


عضو هیئت مدیره


23

 

 


مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه

رحمت عابدی

24

 

 

 

 معاونت فنی و اجرایی

 حسن عنایتی کلیجی

25

تاریخ به روز رسانی:
2019/06/26
تعداد بازدید:
2589
Powered by DorsaPortal