سخن روز /
معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد:طلیعه طراحی ساختار نوین نظام صنفی کشاورزی ایران
1398/12/20

مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص اصلاحیه آیین اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از اوایل سال 1399 اجرایی می گردد.

 به گزارش پات: دکتر حسین شیرزاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اعلام این خبر افزود :اساسنامه ها و دستورالعمل های اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و تدوین و آماده تصویب در هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران شده است.وی در تشریح اقدامات صورت گرفته این سازمان در خصوص اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی بیان داشت: 
با ابلاغ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی توسط معاون اول محترم رئیس جمهور در تاریخ 4/10/97 به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وفق وظایف حاکمیتی به استناد ماده 27 اصلاحیه آیین نامه اقدامات لازم جهت تهیه و تدوین اساسنامه های الگو و دستور العمل های اجرایی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی را بر اساس آئین نامه ابلاغی و برابر با قانون نظام صنفی کشور در دستور کار قرار داد
دبیر شورای عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران گفت:براین اساس "کار گروه تدوین ومستند سازی آیین نامه اساسنامه های الگوی اتحادیه های صنفی کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران و همچنین دستور العمل های تشکیل دبیر خانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، کمیسیون نظارت براصناف کشاورزی شهرستان و سایر دستور العمل های مطرح در آیین اجرایی را تدوین و جهت بررسی و تایید به دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف کشاورزی مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ارائه نمود. اساسنامه ها و دستور العمل های مذکور توسط نمایندگان تام الاختیار وزرای عضو هیات عالی نظارت ،اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی، اتاق اصناف ایران و نمایندگان نظام صنفی کشاورزی کشور در کمیسیون تخصصی دبیرخانه هیات عالی نظارت به تفضیل مورد بررسی قرار گرفت و همزمان در کار گروه طرح ها و لوایح وزارت متبوع به تائید رسید و آماده ارائه به هیات عالی نظارت برای تصویب گردید.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار نمود:اساسنامه ها و دستورالعمل های اجرایی پس از تصویب هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی به عنوان رئیس هیات عالی نظارت جهت اجرا ابلاغ خواهد گردید.

به منظور اجرایی نمودن اصلاحیه آیین نامه، کمیته اجرایی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد تشکیل و برنامه ریزی استقرار برای سال 1399 در دستور کار این دفتر قرار گرفته است.
 وی در ادامه گفت:ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی بر مبنای تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی شهرستان در هفت رشته زراعت، باغداری، اموردام، طیور وماکیان، آبزی پروری شیلات، منابع طبیعی و خدمات و صنایع تبدیلی کشاورزی خواهد بود. با تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی در سطح شهرستان اتاق اصناف کشاورزی شهرستان با حضور اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی تشکیل می گردد. اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز با حضور نمایندگان منتخب هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی شهرستانها و نمایندگان وزارت خانه های جهاد کشاورزی ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی وزارت نیرو، شکل خواهد گرفت.
معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد:به موازات تشکیل نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ساختار نظارتی آن در قالب هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با حضور وزرای جهاد کشاورزی ( رئیس ) کشور، دادگستری، صنعت معدن و تجارت، بهداشت درمان آموزش پزشکی، نیرو ، تعاون کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی صنایع ومعادن کشاورزی ، اتاق اصناف ایران و نظام صنفی کشور تشکیل و دبیرخانه آن در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مستقر گردید. در سطح شهرستان نیز کمیسیون های نظارت براصناف کشاورزی با ترکیب متناظر هیات عالی نظارت تشکیل خواهدشد.

دکتر شیرزاد در خصوص فراگرد اجرایی شدن برنامه ها در سطح ملی بیان نمود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در یک بازه زمانی 2 ساله تعداد 1200 اتحادیه صنفی کشاورزی و 420 اتاق اصناف کشاورزی درسطح
 شهرستان تشکیل و همزمان در کلیه شهرستانها کمیسیون های نظارت بر اصناف کشارزی نیز شکل خواهند گرفت.
رئیس هیات مدیره ومدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تاکید کرد: با توجه به وظیفه مندی سازمان در سازماندهی وساماندهی نظام صنفی کشاورزی اقدامات لازم برای مستند سازی و تدوین اسناد مورد نیاز ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی صورت گرفته ست. بطوریکه کتاب 
"مجموعه قوانین و مقررات نظام صنفی کشاورزی ومنابع طبیعی" وهمچنین کتاب "استاندارد سازی و کد گذاری مشاغل بخش کشاورزی" یر اساس کدگذاری بین المللی آیسیک و برای اولین بار در بخش کشاورزی تهیه وآماده انتشار می باشد.
تعداد مشاهده خبر7 بار
تصاویر مرتبط


RatingTitle
:0 :0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal