سخن روز /
بسته اطلاع رسانی مرتبط با خدمت

با لینک بر خدمات ذیل "بسته اطلاع رسانی مرتبط با خدمتنمایش داده می شود.

در بسته اطلاع رسانی هر خدمت با لینک بر نماد          شناسنامه خدمت نمایش داده شده و با لینک بر نماد          سامانه ارائه دهنده خدمت ارائه می گردد.

میز خدمت سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران

 

13021209103             تشکیل وانحلال اتحادیه های شهر ستانی/استانی شرکت های تعاونی تولید روستایی دربخش کشاورزی

 

13021209105             صدورمجوز تشکیل مجمع عمومی نظام صنفی

 

13021209108             صدورمجوزهای تعاونی های روستایی،کشاورزی،تولیدی وزنان

 

13011208102            برگزاری دوره ها/کارگاه های آموزشی (تشکل ها ونظام صنفی وکشاورزی ) و  (اعضاء،کارکنان وارکان شرکت های تعاونی روستایی وکشاورزی وزنان)

 

13011208103             تامین وتوزیع نهاده های کشاورزی

 

13011208104           ساماندهی خریدوفروش محصولات کشاورزی(خریدتضمینی وتوافقی محصولات دامی ،زراعی وباغی)

 

13011208106             معرفی نامه دریافت تسهیلات بانکی از محل کمک های فنی واعتباری به شبکه  تعاونی های روستایی وکشاورزی (شرکت ها واتحادیه ها)

 


تاریخ به روز رسانی:
2019/07/23
تعداد بازدید:
23865
Powered by DorsaPortal