سخن روز /
دفتر تجهیز و توسعه زیرساخت ها و سرمایه گذاری
 
 
نام ونام خانوادگی: مهندس جهان تیغ

شماره تماس: 88901010

شماره دورنگار: 88901012

آدرس الکترونیکی: Construction@corc.ir
 
بخش اول - معرفی مدیریت خدمات مهندسی:
تاریخچه مدیریت
تا قبل از سال 1373مدیریت خدمات مهندسی بعنوان واحد ساختمان و تاسیسات جهت فعالیت های داخل سازمان مشغول خدمت بوده که پس از احاله ماموریت احداث انبارهای سرد و چندمنظوره از محل طرح تملک دارائی های سرمایه‌ای(تبصره 39 قانون بودجه سال 1370) از سوی وزیر وقت به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مسولین ارشد سازمان با توجه به حجم عملیات واگذار شده با ارائه مستندات مربوطه و چارت پیشنهادی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت، موجبات تشکیل مدیریت خدمات مهندسی را فراهم آوردند که در ابتدا وظایف دفتر فنی و تکنولوژی وزارت متبوع در این خصوص به این مدیریت منتقل گردید.

مبانی قانونی

1- تهیه و تنظیم طرح‌های جامع و بلندمدت در زمینه ایجاد امکانات نگهداری و عرضه محصولات کشاورزی(به استناد بندهای 9، 10 و 15 ماده 3 اساسنامه سازمان)

2- برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری جهت احداث ساختمان و تاسیسات مورد نیاز شبکه تعاونی‌های بخش کشاورزی(به استناد بندهای 16 و 18 ماده 3 اساسنامه سازمان)

3- انجام حمایت‌های فنی، تخصصی و مشورتی به شبکه تعاونی‌های بخش کشاورزی به منظور تهیه و اجرای پروژه‌های زیرساختی مورد نیاز(به استناد بند 21 ماده 3 اساسنامه سازمان)

شرح وظایف مصوب

1) بازدید مستمر از پروژه‌های عمرانی و تهیه گزارش پیشرفت کار.

2) تهیه اسناد مناقصه و انجام سایر امور مربوط به انتخاب پیمانکار برابر ضوابط.

3) برآورد اعتبارات مورد نیاز پروژه‌ها و هزینه تعمیرات ساختمان‌ها و تهیه گزارشات لازم.

4) مطالعه و بررسی‌های لازم در زمینه ایجاد و تسهیل در انجـام امور اجـرایی سـاختمانـی.

5) تهیه مشخصات فنی پروژه‌ها و همکاری با مدیریت برنامه و بودجه در تنظیم موافقتنامه‌های طرح‌های عمرانی.

6) تهیه و تنظیم طرح‌های جامع و بلند مدت در زمینه ایجاد امکانات نگهداری محصولات کشاورزی بر اساس سیاست‌های سازمان.

7) صدور مجوز انعقاد قرارداد با پیمانکاران منتخب برای اجرای پروژه‌ها در چارچوب موافقتنامه‌ها و نظارت عالیه بر امور اجرایی طرح‌ها.

8) انجام بررسی‌های فنی در مناطق حوزه عمل شبکه تحت پوشش به منظور تهیه طرح‌های اجرایی.

9) بررسی صورت وضعیت‌های ارائه شده از طرف پیمانکاران و تائید آنها در صورت مطابقت با مفاد قرارداد و شرایط عمومی پیمان و مقررات جاری.

وظایف حاکمیتی و تصدیگری

مدیریت طی دو دهه فعالیت خود در راستای وظایف حمایتی، هدایتی و نظارتی سازمان متبوع در قبال شبکه تحت پوشش، اقدام به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت و هماهنگی در زمینه اجرای طرح‌ها در سطح شبکه تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی برای تحقق برنامه تقویت، توسعه و تجهیز زیرساخت‌های شبکه، اجرای طرح‌های سه‌گانه(1- تجهیز و استانداردسازی مراکز خرید محصولات کشاورزی، 2-ایجاد و توسعه تاسیسات ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی و 3-ایجاد و توسعه مراکز عرضه مستقیم کالا) را در طول برنامه‌های پنج ساله کشور دنبال نموده که در برنامه ششم نیز به عنوان احکام پیشنهادی ارائه گردیده است. علاوه بر وظیفه اصلی فوق به استناد مبانی مختلف قانونی، وظایف دیگری نیز محول شده که وظایف تصدیگری آنها نیز در مراحل مختلف به واحدهای استانی واگذار نموده که در جدول ذیل به تفکیک هر وظیفه تشریح شده است.سیاست ها، اهداف، برنامه‌های اجرایی و ماموریت مدیریت

سیاست‌ها

1) استاندارد سازی فعالیت شبکه تعاونی‌های تحت پوشش سازمان در زمینه ایجاد زیرساخت‌ها .

2) تنظیم فعالیت‌های شبکه تعاونی‌های تحت پوشش سازمان در زمینه ایجاد زیرساخت‌ها متناسب با نیاز و ظرفیت‌های محلی.

اهـداف

1)مشاوره به شبکه تعاونی‌های بخش کشاورزی تحت پوشش سازمان در زمینه ایجاد، توسعه، تکمیل و تجهیز زیرساخت‌های مربوطه.

2)نظارت عالی شامل نیازسنجی، تهیه نقشه، مشخصات فنی و دستورالعمل‌های اجرایی، تهیه اسناد مناقصه، برآورد اولیه و کنترل پروژه براساس اخذ گزارشات پیشرفت فیزیکی، ریالی و تهیه آمارهای پروژه‌های عمرانی اجرا شده یا در حال احداث در سطح شبکه تعاونی‌های تحت پوشش.

برنامه‌های اجرایی

1) احداث ساختمان‌ شامل اداری، دفاترکار و واحدهای اعتباری و صندوق تعاون روستایی ایرانیان.

2) احداث تاسیسات ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی، شامل انبارهای ساده (چندمنظوره و هانگار) و مکانیزه (سرد، سیلو، فنی چندمنظوره و سردخانه)

3) پیگیری اخذ رتبه پیمانکاری آب و خاک و الگوسازی پیمانکاری طرح‌های آب و خاک در سطح شبکه تحت پوشش در چارچوب فرآیند و دستورالعمل‌های ابلاغی.

4) تجهیز و استانداردسازی مراکز خرید محصولات کشاورزی (شامل محوطه‌سازی، دیوارکشی، احداث سرایداری و نگهبانی، باسکول، سیلوی روباز و انشعابات آب، برق، گاز و تلفن).

5) احداث و تجهیز مراکز عرضه مستقیم کالا شامل فروشگاه‌(زنجیره‌ای، مصرف و لوازم یدکی)، مراکز عرضه محصولات کشاورزی و دامی و بازار عرضه نهاده‌های دامی و کشاورزی.

6) ایجاد بارانداز و مراکز عمده محصولات کشاورزی.

7) ارتقاء و بهینه‌سازی جایگاه‌ها و فروشندگی‌های مواد سوختی.

ماموریت

1) پیش بینی اعتبار و نظارت بر احداث و یا توسعه تاسیسات ذخیره‌سازی ساده و مکانیزه، انبارهای چندمنظوره و سردخانه‌هایی‌که از محل طرح کمکهای فنی و اعتباری تسهیلات دریافت میکنند.

2)پیش بینی اعتبار و نظارت بر عملیات خرید و نصب باسکول‌هایی‌که از محل طرح کمکهای فنی و اعتباری تسهیلات دریافت میکنند.

3) پیش بینی اعتبار و نظارت بر عملیات ایجاد مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی که از محل طرح کمکهای فنی و اعتباری تسهیلات دریافت می کنند.

4)پیش بینی اعتبار و نظارت بر احداث ساختمان های اداری ، سرایداری ، نگهبانی و ...که از محل طرح کمک های فنی و اعتباری تسهیلات دریافت میکنند

5) هماهنگی در عملیات اخذ رتبه پیمانکاری طرحهای آب و خاک .

6) هماهنگی و نظارت بر عملیات پیمانکاری طرحهای آب و خاک که توسط شرکتها و یا اتحادیه‌های مربوطه انجام میگردد.

هماهنگی در دریافت اعتبارات استانی جهت تعمیر و بازسازی انبار و یا ساختمانهای شبکه که نیاز به بازسازی دارند.

بخش دوم - بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها، مجموعه دستورالعمل‌ها و قوانین جاری:
- بخشنامه شماره 193650/110/204 مورخ 23/4/94 مقام عالی سازمان در خصوص نظارت فنی بر اجرای زیرساخت ها.

- بخشنامه شماره 120146/752/5/204 مورخ 23/11/91 معاونت فنی و اجرایی در رابطه با نظارت عالیه بر هر گونه ساخت و ساز.

- اصلاحیه دستورالعمل سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و بهینه‌سازی زیرساخت‌های شبکه تعاونی‌های روستایی، تولید روستایی و تشکل‌های کشاورزی براساس مصوبه شماره 36172 مورخ 27/5/93 هیات مدیره محترم سازمان متبوع و ابلاغیه شماره 162165/124 مورخ 4/6/93 معاونت فنی و اجرایی.

- راهنمای تکمیل سامانه جامع آمار و اطلاعات سازمان(مرتبط با مدیریت خدمات مهندسی) ابلاغی طی نامه شماره 225755/752 مورخ 27/4/1395.

- فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396.

- فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1396.

- فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1396.

- ابلاغیه شماره 196471/752 مورخ 26/5/1394 مربوط به بخشنامه ضرایب منطقه‌ای.
- تصویب نامه نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات در سال 1396 .

بخش سوم - برنامه‌ها، عملکرد و شاخص های ارزیابی:

- برنامه راهبردی مدیریت خدمات مهندسی.

- گزارش طرح تجهیز، تکمیل و راه اندازی شرکت های تعاونی تولید در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه.

- گزارش طرح کمک های فنی و اعتباری در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه.

- برنامه پیشنهادی پنج‌ساله ششم توسعه.

- برنامه عملیاتی مصوب سال 1395.

- عملکرد نه ماهه برنامه عملیاتی سال 1395.

- شاخص‌های مدیریت در برنامه عملیاتی سال 1395.

- چگونگی تایید عملکرد برنامه عملیاتی در مقاطع سه ماهه.

- جداول خام روکش و جزئیات عملکرد برنامه عملیاتی در سامانه جامع آمار و اطلاعات سازمان و شبکه تعاونی ها.

بخش چهارم - ردیف‌های اعتباری، فرم‌ها و مدارک مورد نیاز برای پروژه‌های در دست اجرای شبکه و نظارت:

- موافقتنامه کمک‌های فنی و اعتباری احداث تاسیسات ذخیره سازی، فرآوری، بسته بندی و مراکز عرضه محصولات کشاورزی سال 1395.

- موافقتنامه طرح تجهیز، تکمیل و راه‌اندازی شرکت‌های تعاونی تولید سال 1395.
- فرم کاربرگ برای استفاده از تسهیلات کمک‌های فنی و اعتباری.
- فرم روکش خرید و فروش اموال شبکه.

- فرم شناسنامه پروژه های شبکه.

- جداول آمار و اطلاعات زیرساخت های موجود، در سامانه جامع آمار و اطلاعات سازمان و شبکه تعاونی ها.

- جداول پیشرفت پروژه های در حال اجرا، در سامانه.


بخش پنجم - گزارش تصویری از پروژه‌های اجرا شده، در دست اجرا و دوره های آموزشی:

- عکسهای تاسیسات ذخیره‌سازی ساده.

- عکسهای تاسیسات ذخیره‌سازی مکانیزه.

- عکسهای انواع ساختمان.
- عکسهای مراکز خرید محصولات کشاورزی.

- عکسهای مراکز عرضه مستقیم کالا.

- عکسهای دوره های آموزشی.

1-بخشنامه مقام عالی سازمان در خصوص نظارت فنی بر اجرای زیرساختها.pdf
76.957 KB
2-بخشنامه معاونت فنی و اجرایی در رابطه با نظارت عالیه.pdf
111.616 KB
3-اصلاحیه دستورالعمل سرمایه گذاری، بهره برداری.pdf
2.12 MB
4-راهنمای تکمیل سامانه جامع آمار و اطلاعات سازمان مرتبط با مدیریت.pdf. 
3.73 MB
5-فهرست بهای 96 ابنیه.pdf 4.
1.77 MB
6-فهرست بهای 96 تاسیسات برقی.pdf
2.88 MB
7-فهرست بهای 96 تاسیسات مکانیکی.pdf
3.62 MB
8-ابلاغیه ضریب منطقه ای.pdf. 
13 MB
تصویب نامه نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات 96.pdf
138.227 KB
9-برنامه راهبردی مدیریت خدمات مهندسی.pdf
1.8 MB
10-گزارش طرح تجهیز، تکمیل و راه اندازی شرکت های تعاونی تولید.pdf
151.584 KB
11-گزارش طرح کمک های فنی و اعتباری در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه.pdf
193.42 KB
12-برنامه پیشنهادی پنج‌ساله ششم توسعه.pdf
646.357 KB
13- برنامه عملیاتی مصوب سال 1395.pdf
83.096 KB
14- عملکرد نه ماهه برنامه عملیاتی سال 1395.pdf
5.2 MB
15- شاخص‌های مدیریت در برنامه عملیاتی سال 1395.pdf
85.505 KB
16-چگونگی تایید عملکرد برنامه عملیاتی در مقاطع سه ماهه.pdf
45.819 KB
17-جداول خام روکش و جزئیات عملکرد برنامه عملیاتی.xlsx
38.918 KB
18-موافقتنامه کمکهای فنی و اعتباری.pdf
1.57 MB
19-موافقتنامه طرح تجهیز، تکمیل و راه‌اندازی شرکت‌های تعاونی تولید.pdf
445.059 KB
20-فرم کاربرگ‌استفاده از تسهیلات کمکهای فنی و اعتباری.pdf
53.795 KB
21-فروش روکش خرید و فروش اموال شبکه.pdf
48.689 KB
22-فرم شناسنامه پروژه ها.pdf
40.07 KB
23-جداول آمار و اطلاعات زیرساخت های موجود.xlsx
1.39 MB
24-جداول پیشرفت پروژه های در حال اجرا در سامانه.xlsx
834.118 KB
25-عکسهای تاسیسات ذخیره‌سازی ساده.pdf
1.68 MB
26-عکسهای تاسیسات ذخیره‌سازی مکانیزه.pdf
1.45 MB
27-عکسهای انواع ساختمان.pdf
1.53 MB
28-عکسهای مراکز خرید محصولات کشاورزی.pdf
991.643 KB
29-عکسهای مراکز عرضه مستقیم کالا.pdf
2.46 MB
تاریخ به روز رسانی:
1402/02/24
تعداد بازدید:
39159
Powered by DorsaPortal